• 11:00 - 12:00
 •  
 • Bà Mai Lắm LờiTập 35
 • 12:00 - 13:00
 •  
 • Biển Đời Giông TốTập 34
 • 16:00 - 16:30
 •  
 • Người Ở Bên Khi Tôi 16Tập 01
 • 18:00 - 19:00
 •  
 • Yêu Em Không Hối TiếcTập 35
 • 19:00 - 20:00
 •  
 • Mỹ Vị Kỳ DuyênTập 41
 • 20:00 - 21:00
 •  
 • Chạm Mặt Định MệnhTập 66

Đang chiếu

 • 04:00 - 05:00
 • Mỹ Vị Kỳ Duyên
 • Mỹ Vị Kỳ Duyên Tập 40
 • 05:00 - 06:00
 • Biển Đời Giông Tố
 • Biển Đời Giông Tố Tập 33
 • 06:00 - 07:00
 • Chạm Mặt Định Mệnh
 • Chạm Mặt Định Mệnh Tập 65
 • 07:00 - 08:00
 • Yêu Em Không Hối Tiếc
 • Yêu Em Không Hối Tiếc Tập 34
 • 08:00 - 10:00
 •  
 • Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa
 • 10:00 - 11:00
 • Mỹ Vị Kỳ Duyên
 • Mỹ Vị Kỳ Duyên Tập 40
 • 11:00 - 12:00
 • Bà Mai Lắm Lời
 • Bà Mai Lắm Lời Tập 35
 • 12:00 - 13:00
 • Biển Đời Giông Tố
 • Biển Đời Giông Tố Tập 34
 • 13:00 - 13:30
 •  
 • Chạy Đi Chờ Chi Mí Ni Tập 12
 • 13:30 - 14:30
 • Chạm Mặt Định Mệnh
 • Chạm Mặt Định Mệnh Tập 65
 • 14:30 - 15:00
 •  
 • Trạng Quỳnh Và Con Trâu Chết
 • 15:00 - 16:00
 • Mỹ Vị Kỳ Duyên
 • Mỹ Vị Kỳ Duyên Tập 40
 • 16:00 - 16:30
 • Người Ở Bên Khi Tôi 16
 • Người Ở Bên Khi Tôi 16 Tập 01
 • 16:30 - 17:30
 • Biển Đời Giông Tố
 • Biển Đời Giông Tố Tập 34
 • 17:30 - 18:00
 •  
 • Mẹ Trẻ
 • 18:00 - 19:00
 • Yêu Em Không Hối Tiếc
 • Yêu Em Không Hối Tiếc Tập 35
 • 19:00 - 20:00
 • Mỹ Vị Kỳ Duyên
 • Mỹ Vị Kỳ Duyên Tập 41
 • 20:00 - 21:00
 • Chạm Mặt Định Mệnh
 • Chạm Mặt Định Mệnh Tập 66
 • 21:00 - 22:30
 • Điều Làm Nên Hạnh Phúc
 • Điều Làm Nên Hạnh Phúc Tập 43,44
 • 22:30 - 23:30
 •  
 • Biển Đời Giiống Tố Tập 34
 • 23:30 - 00:00
 • Người Ở Bên Khi Tôi 16
 • Người Ở Bên Khi Tôi 16 Tập 01

Vị trí kênh AMC TV trên hệ thống phát sóng

Xem phim trực tuyến tại VIVO.VN

©Thiết kế năm 2018: Bản quyền của AMC TV. Bảo lưu mọi quyền
Về đầu trang Chat với AMCTV