• 11:00 - 12:00
 •  
 • Thuyết Tiến Hóa Tình YêuTập 18
 • 12:00 - 13:00
 •  
 • Thề Không Gục NgãTập 09
 • 18:00 - 19:00
 •  
 • Tình Đầu Không Là Tình CuốiTập 22
 • 19:00 - 20:00
 •  
 • Mỹ Vị Kỳ DuyênTập 05

Đang chiếu

 • 00:00 - 01:30
 •  
 • Hội Chị Em Báo Thù Tập 42
 • 01:30 - 02:30
 •  
 • Lên Chùa Bán Nhang Trai Anh Hùng, Gái Thuyền Quyên
 • 02:30 - 03:30
 •  
 • Già Néo Đứt Dây Tập 3,4
 • 03:30 - 04:00
 •  
 • Bước Ra Ánh Sáng Tập 06
 • 04:00 - 05:00
 •  
 • Mỹ Vị Kỳ Duyên Tập 04
 • 05:00 - 06:00
 •  
 • Thề Không Gục Ngã Tập 08
 • 06:00 - 07:00
 •  
 • VLIVE_UFO_Hành Tinh của Woossi_Emma 3
 • 07:00 - 07:30
 •  
 • Chạy Đi Chờ Chi Mí Ni Tập 44
 • 07:30 - 08:00
 •  
 • Chuyện Từ Những Con Đường SB / MV / AMC PLAY
 • 08:00 - 08:30
 • Thế Là Tết
 • Thế Là Tết Tập 04
 • 08:30 - 09:00
 •  
 • Gala Nhạc Việt _Chuyến Xe Sum Vầy
 • 09:00 - 10:00
 •  
 • VLIVE_Follow Me_Theo Bước Thần Tượng_Harry Lu
 • 10:00 - 11:00
 •  
 • Mỹ Vị Kỳ Duyên Tập 04
 • 11:00 - 12:00
 •  
 • Thuyết Tiến Hóa Tình Yêu Tập 18
 • 12:00 - 13:00
 •  
 • Thề Không Gục Ngã Tập 09
 • 13:00 - 13:30
 • Thế Là Tết
 • Thế Là Tết Tập 04
 • 13:30 - 14:00
 •  
 • Gala Nhạc Việt_Chuyến Xe Sum Vầy
 • 14:00 - 15:00
 •  
 • VLIVE_UFO_Hành Tinh của Woossi_Emma 3
 • 15:00 - 15:30
 •  
 • Chạy Đi Chờ Chi Mí Ni Tập 44
 • 15:30 - 16:30
 •  
 • Mỹ Vị Kỳ Duyên Tập 04
 • 16:30 - 17:30
 •  
 • Lên Chùa Bán Nhang Trai Anh Hùng, Gái Thuyền Quyên
 • 17:30 - 18:00
 •  
 • Chạy Đi Chờ Chi Mí Ni Tập 44
 • 18:00 - 19:00
 •  
 • Tình Đầu Không Là Tình Cuối Tập 22
 • 19:00 - 20:00
 •  
 • Mỹ Vị Kỳ Duyên Tập 05
 • 20:00 - 20:30
 • Thế Là Tết
 • Thế Là Tết Tập 04
 • 20:30 - 20:45
 •  
 • Làn Sóng Xanh
 • 20:45 - 22:15
 •  
 • Hội Chị Em Báo Thù Tập 43
 • 22:15 - 22:45
 •  
 • Chạy Đi Chờ Chi Mí Ni Tập 44
 • 22:45 - 23:45
 •  
 • Thề Không Gục Ngã Tập 09
 • 23:45 - 00:00
 •  
 • SB / MV / AMC PLAY

Vị trí kênh AMC TV trên hệ thống phát sóng

Xem phim trực tuyến tại VIVO.VN

©Thiết kế năm 2018: Bản quyền của AMC TV. Bảo lưu mọi quyền
Về đầu trang Chat với AMCTV